top of page
bright.png

Niue Mission and Ministry
Gahua Misiona he tau Niue mo e Gahua he Ekalesia 

OUR VISION is, Bringing People Together

 

We are a community of strong Niuean character who embraces all  people, woven together by the grace of God and empowered by the Holy Spirit to:

  • Worship and serve God,

  • Seek the heart and mind of Christ, and to

  • Advance the Good News and be the hearts, hands and feet to those in need in our communities, including our role of advocacy for all Creation and social justice.       

 

fakakiteaga mo e misona: fakamaopoopo auloa e tau tagata

Ko mautolu ko e heagaapi ne malolō e moui faka-Niue mo e fiafia ke lopoti e tau tagata oti. Kua lalaga fakalataha a mautolu he fakalofanoa he Atua mo e fakavelagia he Agaga Tapu:
 

  • Ke tapuaki mo e fekafekau fakamooli ke he Atua

  • Kumi e loto mo e manatu ne ha ia Keriso Iesu, 

  • Ke fakatolomaki e Tala Mitaki, ofania e heagaapi, gutu-vagahau ma e levekiaga he tau tagata mo e leveki e tufugatia he Atua.

bottom of page